Nieuws

Persberichten

Kleurrijk vieren van internationale dag van de vrede

Op zaterdag 21 sept. wordt in de St. Martinuskerk in Sneek een viering gehouden t.g.v. de internationale dag van de vrede.

Geloof en economie in het perspectief van de economische crisis

De Raad van Kerken in Nederland houdt op 4 oktober een studiedag over het thema "Geloof en economie in het perspectief van de economische crisis". Bijdragen van: Prof. dr. Eelke de Jong, Dr. Ad Verbrugge, drs. Erica Meijers. Op deze dag zal ook de nieuwe brochure over dit thema worden aangeboden.

Symposium Ecumenical Covenanting

De Taakgroep Convenanten van de Raad van Kerken in Nederland organiseert op 26 september 2013 een symposium over Ecumenical Covenanting.

Stephen Smyth, algemeen secretaris van Action of Churches Together in Scotland (ACTS) zal zijn ervaringen met het sluiten van convenanten in de United Kingdom met de aanwezigen delen.

Sluiting Tsjerkepaad

Op zaterdag 21 september is er een bijzondere bijeenkomst ter afsluiting van Tsjerkepaad 2013. De bijeenkomst staat in het teken van het boek "Een Friese pastorie in oorlogstijd". Plaats: Laurentiuskerk te Raerd; Tijd: 13.30 uur