Nieuwsarchief

Website Under Construction!

Unpublished

Persberichten

Unpublished

Kleurrijk vieren van internationale dag van de vrede

Unpublished

Op zaterdag 21 sept. wordt in de St. Martinuskerk in Sneek een viering gehouden t.g.v. de internationale dag van de vrede.

Geloof en economie in het perspectief van de economische crisis

Unpublished

De Raad van Kerken in Nederland houdt op 4 oktober een studiedag over het thema "Geloof en economie in het perspectief van de economische crisis". Bijdragen van: Prof. dr. Eelke de Jong, Dr. Ad Verbrugge, drs. Erica Meijers. Op deze dag zal ook de nieuwe brochure over dit thema worden aangeboden.

Symposium Ecumenical Covenanting

Unpublished

De Taakgroep Convenanten van de Raad van Kerken in Nederland organiseert op 26 september 2013 een symposium over Ecumenical Covenanting.

Stephen Smyth, algemeen secretaris van Action of Churches Together in Scotland (ACTS) zal zijn ervaringen met het sluiten van convenanten in de United Kingdom met de aanwezigen delen.

Sluiting Tsjerkepaad

Unpublished

Op zaterdag 21 september is er een bijzondere bijeenkomst ter afsluiting van Tsjerkepaad 2013. De bijeenkomst staat in het teken van het boek "Een Friese pastorie in oorlogstijd". Plaats: Laurentiuskerk te Raerd; Tijd: 13.30 uur

Opening 10 jaar Tsjerkepaad, 29 juni te Aldeboarn

Unpublished

Nu al weer 10 jaar zijn door de inzet van Tjerkepaad in de zomermaanden een groot aantal kerken op zaterdag geopend. Een bijzondere vorm van "bezinningstoerisme". 

Op 29 juni wordt Tsjerkepaad voor de 10e maal gehouden.

De opening is om 14.00 uur in de Doelhofkerk te Aldeboarn met o.a. een jubileumtoespraak van Ds. Gerrit Groeneveld, voorzitter van de Stichting Tsjerkepaad.

Verder staan op het programma:

15.00 uur: orgelspel Gert Gatsma

Petitie voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen

Unpublished

Petitie voor het behoud van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GVO en HVO) op openbare basisscholen

Wij

Onderling respect

Unpublished

YouTube
Leiders van joodse, islamitische en christelijke organisaties hebben een filmpje op YouTube gezet waarin ze uitspreken dat de religies in Nederland elkaar onderling respecteren. Bekijk film.  ctrl/klik

FryslâninBeweging op Twitter

Unpublished

De provinciale Kerkendag 'FryslânInBeweging' is nu ook via twitter @FrsylanBeweging te volgen.

 

Ook de Kerkendag doet mee aan de moderne social media. Nieuwsfeiten rondom het programma van 7 oktober in Heerenveen zullen via Twitter te volgen zijn.

Mission statement Friese Kerkendag

Unpublished

"Fryslan in beweging" is het thema van de Provinciale Kerkendag op 7 oktober in Heerenveen. Het mission statement is:

 

    Het thema 'beweging' past bij Heerenveen als sportstad, maar 

    beweging past ook bij mensen die inhoud willen geven aan hun  

    leven. De kerkendag biedt in dit verband een inspirerend         

    programma voor mensen die willen nadenken over geloof,  

Voorzitter Provinciale Kerkendag maakt PR

Unpublished

Jan Veling, de voorzitter van de 4e provinciale Fryske Kerkendag maakt pr op de site van de landelijke Raad van Kerken

Provinciale Kerkendag Heerenveen "Frsylân in Beweging"

Unpublished
  • Het logo van de provinciale kerkendag op 7 oktober a.s. is:

 

 

Programma Beleidsbepalend Orgaan van Omrop Fryslan

Unpublished

 Omrop Fryslan heeft de Raad van kerken gevraagd om opnieuw een vertegenwoordigder aan te wijzen voor het nieuwe PBO. Tot nu toe had de Raad een zetel in de Ried fan Offurdigen fan Omrop Fryslân, in de persoon van mevrouw A.M. Dijkstra-v/d Woude.

 

Noodhulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers

Unpublished

           De Leeuwarder Raad van kerken heeft eind vorig jaar een brieg gestuurd aan de  gemeenteraad van Leeuwarden waarin zij constateert dat voor uitgeprocedeerde  asielzoekers, die buiten hun schuld niet terug kunnen keren naar het land van herkomst,  op dit moment niets geregeld is. Zij denken dan bijvoorbeeld aan mensen die afkomstig zijn uit landen die aantoonbaar niet mee willen werken aan terugkeer van landgenoten naar land van herkomst.

Persbericht van Interkerkelijke initiatiefgroep Burgum

Unpublished

De interkerkelijke initiatiefgroep in Burgum heeft

de petitie ‘Kabinet, ontzie de kwetsbare groepen’ opgesteld.

Dit als dringende oproep aan het kabinet om met de huidige en komende bezuinigingen de kwetsbare groepen in onze samenleving  te ontzien.

Om de petitie een breder draagvlak te geven heeft zij die via de Raad van Kerken Burgum eveneens aangeboden aan de Raad van Kerken Fryslân en de Raad van Kerken Nederland.

De initiatiefgroep Burgum roept iedereen op de petitie te ondersteunen.

Greidhoeketsjerkedei 19 juni

Unpublished

 

http://www.kruspunt.nl/fr/eveneminten/greidhoeketsjerkedei

 

Boalsert: Bloemkamp

 

Vanaf 13.30 uur is er een rondleiding onder leiding van ds. Gert Toes, waarin deze vertelt over het leven in een verpleeghuis en over de ontwikkelingen in de ouderenzorg in Zuidwest-Friesland en de geestelijke verzorging in het verpleegtehuis.

 

Kerkennacht 25 juni Leeuwarden

Unpublished
                      ‘Gastvrij onthaal in 3 kerken’

       op zaterdag 25 juni 2011 van 19.00 –  22.00 uur

Tsjerkepaad 2011 meer dan 250 kerken open

Unpublished

Tijdens Tsjerkepaad 2011 gaan meer dan 250 kerken in Friesland open. Opnieuw meer dan vorig jaar. De openstelling van de kerken tijdens Tsjerkepaad is op de zaterdagmiddagen van 2 juli t/m 10 september van 13.30 – 17.00 uur. De opening en sluiting vinden plaats op 25 juni en 17 september.

www.tsjerkepaad.nl.

 

Dit jaar biedt de Stichting Tsjerkepaad voor het eerst deTsjerkepaad-Elfstedenroute aan. 

Interview Friesch Dagblad over Oecumene

Unpublished

Friese oecumene 3.0: inzet verbondenheid

‘De oecumene is ter ziele’ wordt er vaak gezegd, dus hou er maar mee op. De Friese Raad van Kerken komt met een nieuwe strategie. Oecumene 3.0: ruimte voor verbondenheid, te beginnen in Fryslân.

Kerk op Floriade 2012

Unpublished

De mensen hebben er tien jaar op moeten wachten, maar in 2012 is het weer zo ver; dan gaan de poorten open van een spectaculair theater van de natuur op de Floriade. Ook de kerken zullen aanwezig zijn op de Wereld Tuinbouw Expo die vanaf 5 april 2012 tot en met 7 oktober 2012 in Venlo wordt gehouden.

Nominatie Pegrimstocht NHL Academy award

Unpublished

Eind maart organiseerde Josko Sostaric, student Theologie NHL, een pelgrimstocht door Friesland
Inmiddels is het project, waar de pelgrimstocht deel van uitmaakt, genomineerd voor de NHL academy award!
 
Het is niet alleen een grote eer, maar ook een prachtige kans om een startbudget bij elkaar te krijgen om het project te voltooien.
Sommige andere projecten van de concurenten zijn ook leuk, soms zit er zelfs een professionele organisatie achter.

Kerkennacht 24 of 25 juni

Unpublished

Begintijd 24 juni 2011 19:00 Eindtijd 26 juni 2011 23:59

Zondag 22 mei bidden voor vrede en verzoening

Unpublished

De oecumenische organisatie roept alle kerken, lokale parochies en gemeenten op om op zondag 22 mei of in de buurt van deze zondag samen met de deelnemers aan deze Vredesbijeenkomst van de Wereldraad van Kerken in de vieringen te bidden om vrede en verzoening in onze gebroken wereld. Het gebed in de plaatselijke gemeenten en parochies sluit aan bij de vieringen van de deelnemers aan de Vredesbijeenkomst van de Wereldraad van Kerken in Kingston (Jamaica).

lees verder www.raadvankerken.nl

 

Jaarvergadering 2011

Unpublished

Jaarvergadering 2011 met Lidkerken, plaatselijke oecumenisch werkgroepen en met de raad verbonden organisaties nadenken over Thema: Ruimte voor verbondenheid

 

20.00 uur in Titus Brandsmahuis - Bonifatiusplein 21 Leeuwarden

Roze Lezing prof R.Ganzevoort

Unpublished

Tussen Twee vuren: opgroeien tussen geloof en Homoseksualiteit

Lezing door prof. dr. Ruard Ganzevoort.

 

15.00 uur op  22juni a.s. Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 19 Leeuwarden

Provinciale Fries Roze Zondag 26 juni 2011

Unpublished

De Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a.

nodigt u van hart uit voor de

 

Provinciale Friese

ROZE ZONDAG

 

Zondag 26 juni 2011

aanvang 15.00 uur

in kerkgebouw “Het Anker”

 

Jan Frankensingel 30

Islam: de “vreemde” godsdienst die je een spiegel voor houdt

Unpublished

N.a.v. de discussie in de Raad van Kerken Friesland

Klemmend Beroep

Unpublished

 

Er komt als Raad van Kerken Fryslân veel op ons af vanuit kerk en samenleving en vanuit het oecumenisch netwerk waarin we ons bevinden. In onze vergadering op 28 september j.l. spraken we onze zorg uit over de harde lijnen die op politiek niveau getrokken dreigen te worden en namen we het besluit om onze stem te laten horen.

We willen als RvK Fryslân onze stem laten horen omdat groepen mensen in onze samenleving apart gezet en uitgestoten dreigen te worden. We willen onze bewogenheid uiten over het politieke klimaat in ons land.

YKFE - Yntertsjerkelike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst - 9 oktober

Unpublished

 

Op sneon 9 oktober o.s. fan 15.30-17.00 oere sil yn de Grutte of  Jakobinertsjerke te Ljouwert it Tsjinstboek – in oanset dl II – feestlik yn gebrûk nommen wurde.

 

De ferskate ûnderdielen fan it Tsjinstboek sille mei help fan sketskes út ’e deistige (en sneinske) tsjerklike praktyk ta libben brocht wurde en wy sille mei-inoar lieten sjonge dy’t by dy ûnderdielen passe.

Samen Doe Dag 16 oktober

Unpublished

 

SAMEN-DOE-DAG 2010 - Ga je mee? Gaan we samen!

voor allen die betrokken zijn bij kerkelijke activiteiten samen met mensen met een verstandelijke beperking: Zaterdag 16 oktober in De Oerdracht in Joure

AGENDA VREDESWEEK - Buurten voor vrede - Fries Vredes Platform

Unpublished

 

Het motto voor de Vredesweek september 2010 is ‘Buurten voor Vrede’.

Een breed motto dat kan gaan over buren dichtbij of ver weg, over buurten in Jeruzalem, Iran of Congo, maar ook over vrede bij u in de buurt. In Fryslân worden een aantal buurtgerichte activiteiten ontwikkeld. En u kunt ook zelf lokaal aan de slag. Bijvoorbeeld door in uw buurt een dialoogactiviteit met anderen op te zetten en de vrede letterlijk over de heg tillen.

 

Kerkendag in Zeeland zaterdag 25 september

Unpublished

 

Zoals we eerder op deze site schreven organsieert de Raad van Kerken in Zeeland een Kerkendag.

 

Jongeren naar Taizé van 7 t/m 15 augustus

Unpublished

 

Heb jij ook zin om lekker een weekje weg te zijn uit de dagelijkse sleur van studie of werk? Houd je van gezelligheid en vind je het leuk om andere jongeren te ontmoeten en samen het geloof te vieren en te ontdekken? Dan ben je van harte uitgenodigd om met een jongerenreis naar Taizé te gaan.

Religieuze leiders gaan samen stemmen op 9 juni

Unpublished

 

 

Leiders van landelijke religieuze organisaties zullen gezamenlijk hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni. Zij willen daarmee laten zien dat de godsdiensten in Nederland een bijdrage leveren aan de democratie. De voorlieden zullen hun stem uitbrengen om 9.00 uur in het stadhuis in Utrecht. Het is voor het eerst dat vertegenwoordigers van godsdiensten op die manier samen optrekken.

 

'' Eén grote familie op Duitse Kirchentag''

Unpublished

 

 

Oecumenische kerkendag Zeeland 25 september 2010

Unpublished

 

 

25 september - dag van de inspiratie 

25 september 2010 wordt de eerste oecumenische kerkendag in Zeeland. Op initiatief van de Provinciale Raad van Kerken zulen de gezamenlijke kerken in Zeeland hun betrokkenheid bij de samenleving en bij elkaar laten zien. Het wordt een dag van inspiratie. Het betrokken kerklid komt hier hopelijk vrolijk en geïnspireerd vandaan. En de geïnteresseerde buitenstaander krijgt hier een beeld van waar kerken anno 2010 mee bezig zijn.

 

Interculturele viering ‘Veelkleurig getuigen’ op zaterdag 22 mei.

Unpublished

 

 

Komend Pinksterweekend vindt voor de 40e keer het evenement ‘Opwekking’ plaats in Biddinghuizen. Een populair evenement onder vele kerkbezoekers. Zaterdag 22 mei wordt er op het terrein een multiculturele viering gehouden. Zoveel mogelijk autochtone en allochtone christenen zullen samen deze viering vorm geven en elkaar ontmoeten. Precies 100 jaar geleden werd de eerste zendingsconferentie in Edinburgh gehouden. Het begin van de oecumenische zendingsbeweging. Een eeuw later en veel culturele veranderingen verder willen we met elkaar vieren en getuigen dat deze beweging nog altijd doorgaat! Verschillende kerkelijke organisaties hebben samen een viering voorbereid: Een multiculturele viering in de polder. Het thema voor deze viering is ‘Veelkleurig getuigen’. Hoofdspreker is de Ghanese voorganger Tom Marfo uit Amsterdam. Het SKIN koor – een initiatief vanuit de migrantenkerken – zorgt voor de muzikale ondersteuning. Tijdens de viering zullen tv-opnamen worden gemaakt voor het actualiteitenprogramma ‘Door de wereld’ van Andries Knevel bij de EO. We nodigen u van harte uit samen met andere gemeenteleden, allochtoon en autochtoon, deze veelkleurige viering mee te maken. De viering vindt plaats op zaterdag 22 mei, 14. 30u op het conferentieterrein in Biddinghuizen, naast Walibi. De toegang van het terrein is vrij. Tijdens de hele conferentie is er een groot ontmoetingsplein. In verschillende tenten wordt gepresenteerd welke verschillende culturen de kerk in Nederland rijk is. Ontmoeting is hierbij de belangrijkste doelstelling. Dat kan door met mensen in gesprek te gaan, maar ook door samen te koken en te proeven van elkaars cultuur. Reden genoeg om dit ontmoetingsplein aan te doen! Klaas van der Kamp alg secretaris Raad van Kerken Nederland

Drs Piet Heemskerk Lid in Orde van Oranje Nassau

Unpublished

 

Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd .....

Drs Piet Heemskerk te onderscheidenals lid in de Orde van Oranje Nassau.

Piet Heemskerk was jarenlang actief afgevaardigde in de Friese Raad van kerken van de RK Kerk, bisdom Groningen-Leeuwarden. Vanuit de raad nam hij sinds 1994 ook deel aan het Platform voor Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân.

 

 

Rapport Deltaplan over instandhouding van Friese kerken gepubliceerd

Unpublished

 

Op 28 april is het rapport HALFFABRICAAT DELTAPLAN FRYSKE TSJERKEN door ds. Gerrit Groeneveld namens de Deltagroep aan gedeputeerde Jannewietske de Vries

aangeboden.

Hoe kan gewerkt worden aan behoud van kerkgebouwen in Friesland? Waarvoor zullen kerken in de toekomst worden gebruikt? Waar ligt de verantwoordelijkheid voor het beheer van het kerkgebouw? Waar komen financiën vandaan?

Vragen waarover in de Deltagroep over nagedacht is.

 

Nieuwe website

Unpublished

 

Vanaf vandaag kan men alle informatie van de Oecumene in Fryslân op de website vinden.

 

In de agenda vindt u de reguliere vergaderingen van de Raad, maar ook andere oecumenische activiteiten.

U kunt eveneens uw activiteiten op oecumenisch vlak doorgeven via info@raadvankerken.nl

 

'laten we niet tegenover elkaar staan'

Unpublished

 

Oproep Raad van Kerken in Friesland:

 

“Laten we niet tegenover elkaar gaan staan!”

 

Het gesprek over godsdiensten in Nederland is een zeer aangelegen zaak. Geloof heeft direct te maken met hoe je je voelt, wie je bent en hoe je je plaats zoekt in de samenleving. Geloof heeft ook te maken met hoe je in de wereld om je heen gelooft. Op je geloof word je aangesproken en aangekeken. 

seksueel misbruik binnen RK Kerk

Unpublished

 

In haar vergadering van dinsdag 23 maart jl. heeft de Raad van Kerken in Friesland gesproken over de beroering die is ontstaan vanwege de berichtgeving over seksueel misbruik met jongeren binnen de Rooms-katholieke kerk.