Oecumenische kerkendag Zeeland 25 september 2010

 

 

25 september - dag van de inspiratie 

25 september 2010 wordt de eerste oecumenische kerkendag in Zeeland. Op initiatief van de Provinciale Raad van Kerken zulen de gezamenlijke kerken in Zeeland hun betrokkenheid bij de samenleving en bij elkaar laten zien. Het wordt een dag van inspiratie. Het betrokken kerklid komt hier hopelijk vrolijk en geïnspireerd vandaan. En de geïnteresseerde buitenstaander krijgt hier een beeld van waar kerken anno 2010 mee bezig zijn.

 

Verlangen en vertrouwen

Het motto van de kerkendag luidt 'verlangen en vertrouwen'. Vertrouwen (krediet) baseren we in een tijd van crisis op de rijkdom die ons in onze tradities is overgeleverd aan inspiratie, geloof, verhalen, muziek en menselijk kapitaal. 'Verlangen' oefenen we in het uitkijken naar het Koninkrijk van God. Dat verlangen krijgt gestalte in al die intiatieven die worden ontplooid om te werken aan een betere wereld, een wereld van vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.

 

 

verdere informatie op www.kerkendagzeeland.nl