'' Eén grote familie op Duitse Kirchentag''

 

 

De oecumenische kerkendag is een initiatief van de lekenorganisaties van de Duitse Evangelische kerkendag en het Centraal Comité van de R.K. kerk in Duitsland. Zij werken samen met de werkgemeenschap van christelijke kerken in Duitsland. Gastheren zijn het aartsbisdom München en freising en de evangelisch-lutherse kerk in Beieren. Op verschillende plaatsen in de stad waren concerten, kerkdientsen en debatten. Christelijke organisaties bemensten zekere 3000 stands . de Evangelische kerk in Duitsland organiseert ook een eigen kerkendag. Die is volgend jaar juni in Dresden.

150.000 mensen hebben de tweede Oecuemnische Kirchentag bijgewoond.

 

 

Bauke Groeneveld (20) uit Jubbega was een van de 30 Nederlanders die de Kirchentag in München heeft bijgewoond.

In het Friesch Dagblad van maandag 17 mei op pagina 2 'Kerk en geloof 'kunt u zijn verslag vinden.

www.frieschdagblad.nl