Kerkendag in Zeeland zaterdag 25 september

 

Zoals we eerder op deze site schreven organsieert de Raad van Kerken in Zeeland een Kerkendag.

 

Op zaterdag 25 september wordt er in Middelburg een oecumenische provinciale kerkendag gehouden. Het thema luidt “Verlangen en vertrouwen’. ‘Vertrouwen’ verwijst in een tijd van kredietcrisis naar het tegoed van de kerk: de rijkdom aan inspiratie, geloof, verhalen, muziek en menselijk kapitaal. 'Verlangen' is een woord dat te maken heeft met het uitkijken naar het Koninkrijk van God. Het krijgt gestalte in al die initiatieven ten behoeve van vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.

 

Het volledige programma en andere informatie hierover kunt u vinden op  www.kerkendagzeeland.nl

 

De Friese Raad wenst de Raad van Kerken een insprirende en oecumenische dag toe.