Klemmend Beroep

 

Er komt als Raad van Kerken Fryslân veel op ons af vanuit kerk en samenleving en vanuit het oecumenisch netwerk waarin we ons bevinden. In onze vergadering op 28 september j.l. spraken we onze zorg uit over de harde lijnen die op politiek niveau getrokken dreigen te worden en namen we het besluit om onze stem te laten horen.

We willen als RvK Fryslân onze stem laten horen omdat groepen mensen in onze samenleving apart gezet en uitgestoten dreigen te worden. We willen onze bewogenheid uiten over het politieke klimaat in ons land.