Provinciale Fries Roze Zondag 26 juni 2011

De Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a.

nodigt u van hart uit voor de

 

Provinciale Friese

ROZE ZONDAG

 

Zondag 26 juni 2011

aanvang 15.00 uur

in kerkgebouw “Het Anker”

 

Jan Frankensingel 30

8431 AH Oosterwolde

 

Voorgangers: ds. Lieuwkje Cnossen en ds. Jan Finnema

i.s.m.

De Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland

 

 

Info: Ds. Cnossen: 0516-515390

Ds. Finnema: 0516-850113

 

www.werkgroepgh.nl

info@werkgroepgh.nl

Ulbe Tjallingii (secr): 058-2573623