Jaarvergadering 2011

Jaarvergadering 2011 met Lidkerken, plaatselijke oecumenisch werkgroepen en met de raad verbonden organisaties nadenken over Thema: Ruimte voor verbondenheid

 

20.00 uur in Titus Brandsmahuis - Bonifatiusplein 21 Leeuwarden