Zondag 22 mei bidden voor vrede en verzoening

De oecumenische organisatie roept alle kerken, lokale parochies en gemeenten op om op zondag 22 mei of in de buurt van deze zondag samen met de deelnemers aan deze Vredesbijeenkomst van de Wereldraad van Kerken in de vieringen te bidden om vrede en verzoening in onze gebroken wereld. Het gebed in de plaatselijke gemeenten en parochies sluit aan bij de vieringen van de deelnemers aan de Vredesbijeenkomst van de Wereldraad van Kerken in Kingston (Jamaica).

lees verder www.raadvankerken.nl

 

Zoek onder het kopje "Liturgisch materiaal' eventueel naar materiaal

http://www.raadvankerken.nl/?b=1515