Kerkennacht 24 of 25 juni

Begintijd 24 juni 2011 19:00 Eindtijd 26 juni 2011 23:59

Op tenminste tien plaatsen wordt in het weekend volgend op de langste dag een kerkennacht gehouden.

De kerken zetten gedurende een nacht massaal de deuren open en bieden een gevarieerd programma met spirituele, sociale en culturele elementen.

De vier grote steden hebben het initiatief genomen om van het fenomeen kerkennacht een landelijk afgestemde gebeurtenis te maken. In 2011 treedt men voor het eerst gezamenlijk naar buiten. In de loop van 2011 volgt er meer publiciteit, zal er een persconferentie zijn, wordt er gezamenlijk materiaal gepresenteerd en krijgt het fenomeen 'kerkennacht' langzamerhand de allure die ooit in Nederland de landelijke kerkendag genoot. Diverse sponsoren maken de kerkennachten financieel mogelijk.

 

 

Er gaat een brief vanuit de werkgroep Kerkennachten naar alle plaatselijke raden van kerken. Daarin wordt uitgelegd dat iedere plaats kan meedoen met het fenomeen op 24 of 25 juni 2011. Ook bestaande activiteiten kunnen onder de noemer van Kerkennachten een plaats krijgen.

De werkgroep hoopt met de brief een sneeuwbaleffect te creëren. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk logo en gezamenlijke publiciteit. Door ook bestaande activiteiten van de kerken op het gebied van spiritualiteit, sociale cohesie en cultuur mee te nemen, moet het mogelijk zijn, zo meent de werkgroep, om een grotere spin-off te krijgen en meer mensen over de drempel van een kerkgebouw te helpen in het bewuste weekend. Je hoeft dus niet een nachtvullend programma aan te bieden om onderdeel van het initiatief te zijn.

‘Soms hoef je mensen alleen maar op een idee te helpen', verwoordde één van de leden van de werkgroep, ‘en wellicht zijn er kerken waar men in het weekend van de kerkennachten al een orgelconcert heeft gepland, of alsnog zegt ‘we gaan een activiteit organiseren’. In diverse steden zijn al activiteiten gepland, variërend van een kijkje achter de schermen bij het schilderen van iconen tot een 10-minuten-programma ‘Christendom voor dummy’s’.

Brochure te vinmden op:

www.kerkennacht.nl

 

KerkennachtBegintijd 24 juni 2011 1Begintijd 24 juni 2011 19:009:00Begintijd 24 juni 2011 19:00