Tsjerkepaad 2011 meer dan 250 kerken open

Tijdens Tsjerkepaad 2011 gaan meer dan 250 kerken in Friesland open. Opnieuw meer dan vorig jaar. De openstelling van de kerken tijdens Tsjerkepaad is op de zaterdagmiddagen van 2 juli t/m 10 september van 13.30 – 17.00 uur. De opening en sluiting vinden plaats op 25 juni en 17 september.

www.tsjerkepaad.nl.

 

Dit jaar biedt de Stichting Tsjerkepaad voor het eerst deTsjerkepaad-Elfstedenroute aan. 

Kerken op deze route bieden op één van de zaterdagen een gevarieerd programma aan:

in Woudsend (25-6), Witmarsum (2-7),  Bolsward (9-7), Arum (16-7), it Heidenskip (23-7), Stavoren (30-7), Schettens (6-8), Vrouwenparochie (13-8), Hindeloopen (20-8), Parrega (27-8), Harlingen (3-9), Tjerkwerd (10-9) en Leeuwarden (17-9). 

Op het programma staan o.a. exposities, concerten, cultuurhistorische wandeltochten en avondgebeden.  De plaatsen en data van de programma´s zijn vermeld in deze folder.

Op zaterdagmiddag 25 juni 2011 vindt de officiële opening van Tsjerkepaad plaats in de Karmelkerk van Woudsend. Op zaterdag middag 17 september vindt de sluiting plaats, eveneens met een feestelijk programma, in de Waalse kerk te Leeuwarden.  Op alle tussenliggende zaterdagen openen de kerken die aan Tsjerkepaad meedoen  hun deuren.

Zie voor alle verdere informatie de Tsjerkepaadgids, verkrijgbaar in de kerken en in de VVV kantoren in Friesland en de website: www.tsjerkepaad.nl

Elkenien in ynspirearjend Tsjerkepaad tawinske!   Iedereen een inspirerend Tsjerkepaad toegewenst!