Werkgroepen

Verschillende regionale oecumenische organisaties zijn verbonden met de Raad van Kerken Fryslân. TOPO is een speciale werkgroep die locale raden ondersteunt. Andere werkgroepen werken op regionaal niveau samen via de provinciale Raad.

Werkgroepen