Greidhoeketsjerkedei 19 juni

 

http://www.kruspunt.nl/fr/eveneminten/greidhoeketsjerkedei

 

Boalsert: Bloemkamp

 

Vanaf 13.30 uur is er een rondleiding onder leiding van ds. Gert Toes, waarin deze vertelt over het leven in een verpleeghuis en over de ontwikkelingen in de ouderenzorg in Zuidwest-Friesland en de geestelijke verzorging in het verpleegtehuis.

 

Koffie, thee, gebak, broodjes en soep zijn in het restaurant te koop.

 

Toilet aanwezig (ook invalidentoilet).

 

 

Boalsert: Gasthuiskerk

 

Presentatie van de World Servantsgroep Bolsward, om 13.00 en 15.00 uur. World Servants is een christelijke organisatie die door het meebouwen aan scholen, ziekenhuizen, sanitaire voorzieningen en huizen wil bijdragen aan de structurele bestrijding van armoede. Dit jaar zijn er 8 jongeren, die soms al voor de vierde keer meegaan met een bouwproject in de Dominicaanse Republiek, Brazilië, Tanzania of Ghana.

 

Koffie en thee verkrijgbaar.

 

Toilet en gehandicaptentoilet aanwezig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Boalsert: Martinikerk

 

Er wordt een rondleiding gegeven (aanvang 14.00 uur) met orgelspel.

 

Houd je van zingen? Zing dan mee met het speciale gelegenheidskoor voor de afsluitende viering van de Greidhoekesnein!

Van 13.00 tot 14.00 uur kun je oefenen in Easterlittens. Van 15.00 tot 16.00 uur is de 'generale' in de Martinikerk van Bolsward. De dienst zelf begint hier om half vijf.

Wie mee wil zingen tijdens de dienst moet in elk geval ook met de generale meedoen. De repetitie in Easterlittens is 'extra'. We zingen onder andere 'De tafel der armen' van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen. Het koor staat onder de bezielende leiding van Sebastiaan Schippers uit Easterein. Voor wie een beetje kan zingen is het goed te doen!

 

Koffie en thee in het Convent verkrijgbaar.

 

Toilet aanwezig.

 

 

Boazum(streekgemeente Slachsang)

 

Een groep dames uit de gemeente hebben een “Hongerdoek” gemaakt voor de veertigdagentijd en een Adventsdoek voor de tijd van Kerst. De doeken kunnen in de kerk opgehangen worden en zijn 180 cm bij 200 cm groot. De maaksters van de doeken zullen vertellen over het groeiproces en over de voorstelling.

 

Er zal ook iemand zijn die over de kerk zelf en de muurschildering in de kerk kan vertellen.

 

Een klein tochtje met een praam (max. 16 personen per tochtje). Schipper is Klaas de Jong 0515332051.  Start boottocht om 13.30 en 15.00 uur. De deelnemers betalen een vrijwillige bijdrage.

 

Broodjes, koffie en thee verkrijgbaar.

 

Toilet aanwezig.

 

 

 

 

 

Britswert (streekgemeente Slachsang)

 

De kerk is de hele middag geopend. Er wordt twee maal een workshop Sacred Dance gehouden, met als thema 'De tuin van God'.

De workshops zijn van 13.00 -14.15 uur en 14.45 -16.00 uur, o.l.v Lideke en Dorine Kieft-Wondergem.

 

Door je te concentreren op de danspassen, die vaak oeroude patronen vormen, helpt Sacred Dance je in het hier en nu te zijn. Deze patronen, zoals cirkel, spiraal en kruis, herhalen zich in de dans. De beweging die je van buiten maakt, kan je ook van binnen in 

beweging brengen. De beleving van de dans staat voorop, het gaat niet om de prestatie. 

Danservaring is dan ook niet nodig.

 

De beweging van de natuur is

de beweging van ons lichaam.

Mijn hand raakt de hemel en

mijn voeten raken de aarde.

We dansen de verbinding

tussen Hemel en Aarde.

 

Puna Dawson

 

Naast onze kerk is er een grote speeltuin: leuk voor de kinderen.

 

Toilet aanwezig.

 

 

Burchwert, Hartwert, Hichtum

 

 

 

 

 

In de kerk van Burchwert is er een presentatie van het project in Tadzjikistan van de gemeenten Burchwert en Lollum. Hoe zijn we in Tadzjikistan terecht gekomen? Wat doen we daar? Wat willen we bereiken? Er zijn foto’s van de twee reizen die we tot nu toe hebben gemaakt en een presentatie van de plannen voor dit jaar. Eerdere deelnemers en deelnemers van dit jaar zijn aanwezig en vertellen over hun ervaringen en motivatie.

 

Koffie en thee verkrijgbaar.

 

Toilet aanwezig.

Easterein

 

In de prachtige Martinikerk van Easterein (welke op zich al meer dan een bezoekje waard is) wordt tijdens de Greidhoekesnein een divers muzikaal programma aangeboden:

 

Allereerst kunt u vanaf 12.00 uur bij ons terecht voor een heerlijk broodje hamburger en iets te drinken.

 

Vanaf 13.00 uur starten we met een Sjong-yn o.l.v. Sjoukje Heins-Scheltema. Zij heeft een lijst met prachtige liederen samengesteld om één- of meerstemmig te zingen of in canon, alles met eigen pianobegeleiding. Iedereen kan meedoen want het repertoire is voor ‘elk wat wils’ en beslist niet moeilijk.

 

Om plm. 14.15 uur neemt onze eigen organist Balt de Vries plaats achter het mooie Hardorff orgel om ons te laten genieten van zijn virtuoze orgelspel. Naast enkele solowerken en een potpourri van Fryske lieten begeleidt Balt ook nog enkele solisten zowel instrumentaal als vocaal.

 

Kortom een zeer gevarieerd programma waarbij u van harte welkom bent.

 

Broodjes hamburger verkrijgbaar.

 

Toilet aanwezig.

 

 

Easterlittens (streekgemeente Lankmeamert)

 

Houd je van zingen? Zing dan mee met het speciale gelegenheidskoor voor de afsluitende viering van de Greidhoekesnein!

Van 13.00 tot 14.00 uur kun je oefenen in Easterlittens. Van 15.00 tot 16.00 uur is de 'generale' in de Martinikerk van Bolsward. De dienst zelf begint daar om half vijf.

Wie mee wil zingen tijdens de dienst moet in elk geval ook met de generale meedoen. De repetitie in Easterlittens is 'extra'. We zingen onder andere 'de tafel der armen' van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen. Het koor staat onder de bezielende leiding van Sebastiaan Schippers uit Easterein. Voor wie een beetje kan zingen is het goed te doen!

 

Toilet aanwezig.

 

 

 

 

 

 

Friens

 

14.00 - 14.20 uur en 15.00 - 15.20 uur: muziek van Mahau, Schumann, Telemann en anderen door Anneke Boersma (viool) en Durk van Gorkum (orgel).

 

Onze koster Piet Sjonger is ook aanwezig om zaken betreffende de kerk toe te lichten.

 

 

Jorwert (streekgemeente Westerwert)

 

Programma van 13.00-14.00 en 15.00-16.00 uur:

 

Opening: zingen van oude en nieuwe lieten, onder begeleiding van het orgel, wat bespeeld wordt door Wiebe Kaspers (duurt 30 minuten).

 

Daarna kan onder leiding van een gids de toren van onze mooie kerk worden bezichtigd.

 

In de kerk liggen ook foto's van het inelkaar zakken van de toren in 1953.

 

Wij hebben koffie en een broodje klaar.

 

Toilet aanwezig.

 

 

Lytsewierrum(streekgemeente Slachsang)

 

 

 

 

 

Rondleiding voor belangstellenden.

 

Om 15.00 uur een gratis concert van het Fries Madrigaalkoor. M.m.v. Saskia Hiemstra en Martin Pals. Werk van Sienema Morley Haßler Distler Isaäc Strawinsky Sweelinck Monteverdi en Lassus.

Het terras in de tuin van de voormalige pastorie - vlak naast de kerk - is open.

 

Toilet aanwezig.

 

 

Lollum, Waaksens

 

In de Gereformeerde kerk in Lollum zijn er opnames, geschreven verslagen en foto‘s van de bekende

 

 

Muziekmarathon, die elk jaar georganiseerd wordt voor het project in Tadzjkistan.

 

In de Hervormde kerk kunt u door middel van een posterpresentatie het één worden van twee gemeenten door de jaren heen volgen

 

Op 18 juni (de dag voor de Greidhoekesnein) is er voor het laatst de boekenmarkt voor Tadzjikistan. Op de Greidehoekesnein verandert de boekenmarkt in een MEENEEMMARKT: u kunto gratis een boek meenemen. Bij de uitgang staat een collectebus waarin u eventueel een bijdrage mag doen voor het project in Tadzjikistan.

 

Toilet aanwezig.

 

 

Mantgum

 

13.15 uur Orgelmuziek

13.30 uur Ulbe Zwaga geeft uitleg over de symboliek in de Mantgumer Maria kerk

15.15 uur Orgelmuziek

15.30 uur Ulbe Zwaga geeft uitleg over de symboliek in de Mantgumer Maria kerk

 

Koffie, thee en fris gratis verkrijgbaar; er staat een collectebus.

 

 

Spannum

 

Doorlopend programma met de volgende onderdelen.

 

1) Foto-expositie van vroeger en nu.

2) Info over de heilige waar de kerk naar vernoemd is.

3) Info over de geschiedenis van de kerk en over de nieuwe inrichtingsplannen.

4) Orgelspel van de heer Gerlof Eringa

 

Koffie en thee verkrijgbaar.

 

Toilet aanwezig.

 

Tsjom

 

Presentatie van onze service ‘Beeld en geluid’: de bewoners van zorgcentrum ‘Martenahiem’ kunnen iedere zondag de diensten live bekijken en beluisteren in de grote zaal maar ook vanuit hun eigen kamer. Ook bewoners uit het dorp kunnen hier op aan worden gesloten. Dit is nog maar op enkele plaatsen in Nederland mogelijk, en we laten er graag zien hoe het werkt!

 

Presentatie van de tienerdiensten die iedere maand gehouden worden en van de gebedsgroep die iedere maand bij elkaar komt.

 

Als het weer het toelaat is er een mogelijkheid om de kerktoren te beklimmen, waarbij we van het prachtige uitzicht over de ‘Greidhoeke’ kunnen genieten.

 

Winsum (grifformearde tsjerke)

 

1) Presentatie open kerk

    met koffie en meditatieve afsluiting.

2) Presentatie Alphacursus -

    DVD en gelegenheid voor gesprek

    (start om 13.00 uur en om 14.30 uur)

3) Presentatie Marriage Course

    (huwelijkcursus) - DVD en nagesprek

    (start om 13.00 uur en om 14.30 uur)

4) Voor de kinderen: Greidhoeke Knutselhoeke

    Voor de jongeren: maak jouw eigen kunstwerk

     voor de Greidhoeke Galerie.

5) Expositie van keramiekwerk Froukje Beuckens:

    'Mijn beeld in het licht van God'.

 

Vanaf 12.00 uur soep en broodjes,

koffie, thee en fris verkrijgbaar.

 

Toilet aanwezig.

 

 

Wiuwert (streekgemeente Slachsang)

 

De kerk van Wiuwert is geopend zodat iedereen de kerk van binnen en van buiten kunt bekijken, hierbij horen natuurlijk de bekende “mummies” en een expositie die u in de kerk kunt aanschouwen.

 

Toilet aanwezig.

 

 

 

 

 

 

Wjelsryp

 

Er draait een DVD met de musical van Mozes gemaakt, waaraan het halve dorp aan mee heeft gewerkt in de herfst van 2009.

 

Koffie en thee verkrijgbaar.

 

Toilet aanwezig.

 

Wommels

 

 

 

 

 

1) Orgelspel door Doeke van Wieren en/of Eabe Veerman.

2) Een pelgrim die vertelt over de Jacobikerk en de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela.

3) Stiltecentrum in de consistorie met kaarsen.

4) Voor de kinderen: mandalatekenen.

5) Liturgisch bloemstuk “Greidhoeke as tún fan God”.

6) Tafel met resultaten van het winterwerk.

 

Bovendien roepen wij alle creatieve mensen uit de Greidhoeke op om op deze middag in onze kerk iets te laten zien van hun eigen werk: schilderijen, quilts, keramiek, tekenen, dichten, schrijven en beeldhouwen, bij voorkeur rond het thema ‘Greidhoeke as Tún fan God’.

 

Voor iedereen die langskomt is er een tractatie of een verrassing.

 

Vanaf 14.00 uur is er gelegenheid om van de ene kerk naar de andere kerk gebracht te worden.

Toilet aanwezig.