Persbericht van Interkerkelijke initiatiefgroep Burgum

De interkerkelijke initiatiefgroep in Burgum heeft

de petitie ‘Kabinet, ontzie de kwetsbare groepen’ opgesteld.

Dit als dringende oproep aan het kabinet om met de huidige en komende bezuinigingen de kwetsbare groepen in onze samenleving  te ontzien.

Om de petitie een breder draagvlak te geven heeft zij die via de Raad van Kerken Burgum eveneens aangeboden aan de Raad van Kerken Fryslân en de Raad van Kerken Nederland.

De initiatiefgroep Burgum roept iedereen op de petitie te ondersteunen.

De Friese Raad ondersteunt deze aktie van harte.

Via onderstaande link kun je de petitie openen en ondertekenen.

 

Meer informatie over de gevolgen van de huidige bezuinigingsmaatregelen van het kabinet voor kwetsbare groepen

kun je vinden via links (onderaan in de rechterkolom op de site) en klik dan op nadere informatie. Je komt dan op de site

van ‘Arme kant van Nederland/EVA’.

En dan nu de link naar de petitie: http://ontziekwetsbaren.petities.nl