Noodhulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers

           De Leeuwarder Raad van kerken heeft eind vorig jaar een brieg gestuurd aan de  gemeenteraad van Leeuwarden waarin zij constateert dat voor uitgeprocedeerde  asielzoekers, die buiten hun schuld niet terug kunnen keren naar het land van herkomst,  op dit moment niets geregeld is. Zij denken dan bijvoorbeeld aan mensen die afkomstig zijn uit landen die aantoonbaar niet mee willen werken aan terugkeer van landgenoten naar land van herkomst. Op dit moment zwerven deze mensen op straat zonder perspectief op werk, uitkering en/of zorg, volgens de Raad.

 

In een brief attenteren zij de gemeenteraad erop dat:zo lang voor betrokkenen niets is geregeld en zij buiten hun schuld in Nederland moeten verblijven Nederland een zorgplicht voor deze ingezetenen heeft. De Raad verzoekt om de (nood)hulp aan deze groep mensen te continueren.

 

 

 

asi