Mission statement Friese Kerkendag

"Fryslan in beweging" is het thema van de Provinciale Kerkendag op 7 oktober in Heerenveen. Het mission statement is:

 

    Het thema 'beweging' past bij Heerenveen als sportstad, maar 

    beweging past ook bij mensen die inhoud willen geven aan hun  

    leven. De kerkendag biedt in dit verband een inspirerend         

    programma voor mensen die willen nadenken over geloof,  

    kerk en wereld. De centrale vraag op de kerkendag is:

   “Waarvoor kom jij in beweging?”.

 

Het programma bestaat uit drie onderdelen:

  • beweging en geloven
  • beweging en kerk en gemeente
  • beweging en wereld

Het staat al vast dat bisschop De Korte komt. Hij staat in het programma onder 'beweging en wereld' en zal aandacht vragen voor het vele vrijwilligerswerk wat mensen in beweging zet. Dit aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid.

 

Ook ds. W.B. Beekman, voormalig hervormde synodepreses, en nu predikant van de Protestantse gemeente  Molkwerum en Warns zal onder 'beweging en kerk/gemeente' aanwezig zijn. Hij heeft in zijn laatste studieverlof studie gemaakt van de toekomst van de dorpskerk.

De kleine dorpskerk heeft best goede papieren voor de toekomst. Als het dorp overleeft, dan ook de dorpskerk, tenminste wanneer zij deel blijft uitmaken van het dorp, is zijn opvatting.
‘Ik ben ervan overtuigd geraakt dat de kleine dorpskerk toekomst heeft, maar enkel wanneer deze zich blijft verbinden met de lokale dorpsgemeenschap. Ik geloof niet in grote regionale kerkelijke verbanden op het platteland. Bovenplaatselijke kerkelijke verbanden doen de kerkelijke gemeentes in de dorpen verdampen. Met schaalvergroting jaag je God en zijn gelovigen Jorwerd uit’, aldus Beekman verwijzend naar het bekende boek Hoe God verdween uit Jorwerd van Geert Mak. Als die schaalvergroting er wel komt moet dat ‘van onderen op’.