Oecumenische organisaties in Fryslân

De Raad van Kerken vormt een platform voor werkgroepen die in de provinciale samenleving actief zijn.

Stichting Tsjerkepaad

Werkgroep Godsdienstige Vorming Openbaar Onderwijs(GVO)

  • dhr. P. Witteveen
    p/a Centrum voor levensbeschouwing
    Rengerslaan 8
    8917 DD Leeuwarden
    tel. 058 2441891 

Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Friesland

Samenwerkingsverband Noord-oost Nederland Dialoog Moslims en Christenen

Solidair Friesland

Rie fan Offeardigen fan Omrop Fryslan

  • mw. A.M. Dijkstra- van der Wouda 

         tel. 0515 331868

Stichting Fryske Rie

Stichting Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland

Werkgroep Kerken & mensen met Verstandelijke handicap (KMVH)