Symposium Ecumenical Covenanting

De Taakgroep Convenanten van de Raad van Kerken in Nederland organiseert op 26 september 2013 een symposium over Ecumenical Covenanting.

Stephen Smyth, algemeen secretaris van Action of Churches Together in Scotland (ACTS) zal zijn ervaringen met het sluiten van convenanten in de United Kingdom met de aanwezigen delen.

De afgelopen jaren zijn ook in Nederland kerken attent gemaakt op de mogelijkheid om d.m.v. een covenant zich in de plaatselijke situatie aan elkaar te verbinden op onderdelen van gemeentelijke activiteiten.

Zie: http://www.raadvankerken.nl/activiteit/213/samenwerking_kerken