2016 Harlingen

Provinciale Kerkendagen staan in het teken van samen kerk-zijn en zijn vierjaarlijks terugkerende gebeurtenissen om verbroedering tussen verschillende christelijke kerken te benadrukken.

      Harlingen 2016

 Op zondag 2 oktober 2016 organiseren de Harlinger kerken en de Friese Raad van Kerken de vijfde provinciale kerkendag.


Het thema van deze editie is ‘Bruggen’.


De Harlinger kerken stellen die zondag hun deuren en harten open met mooie muziek, viering en ontmoeting, met talrijke workshops en medewerkers, van bisschop de Korte tot ds.Bottenbleij, en van liedboekzingen tot kliederkerk.

Een hartelijke welkom aan iedereen die zin heeft om erbij te zijn. En zegt het voort!

De details van het programma vindt u hier:
 
 
Wilt u contact leggen mail dan naar info@friesekerkendag2016.nl.
Of bel met ds.Cees Glashouwer, 0517-417033.

Wilt u doneren voor het welslagen van de kerkendag?
Uw bijdrage is welkom op:
NL 97 Rabo 0119398907
t.n.v. Werkgemeenschap van Kerken, Harlingen. 

   Nieuwe Trekweg 1 Harlingen