2008 Sneek

Op 8 juni 2008 werd de Provinciale Kerkendag in Sneek gehouden.

 

Tegearre mei it Kristlik Frysk Selsskip (KFS)dat har 100 jierrich bestean fierde war dizze 3e tsjerkedei organisearre.

 

'Lopen over het water ' was de titel van deze kerkendag

 

Op een zonovergoten zondag mochten de kerken in Sneek honderden mensen ontvangen. In de Rooms Katholieke Kerk, Protestantse Kerken, Doopsgezinde kerk, Baptisten Kerk, in de Stadhuistuin, rondom de Martinikerk was een infomarkt. Kortom overal was wel iets te beleven.

 

De opening was op het plein van de Martinikerk.

Het KFS bood in verband met haar 100 jarig bestaan, een bundel kinderliederen aan 'Tusken rein en sinne - Lieten foar thús, skoalle en tsjerke '. Een bundel waar men oude en nieuwe liedjes kan vinden die met het geloof hebben te maken.

Door een adhoc kinderkoor werden hieruit enige liederen gezongen.

 

Veel muziek en zang, maar ook kon men luisteren naar de Psalmen en Prediker gelezen door Henk van Ulsen. Oud-minister Pronk,  nu sprekend als voorzitter van het IKV sprak over waar hij zijn inspiratie vandaan haalde.

De werkgroep Geloof en Homoseksualiteit had een workshop met als titel 'Lopen op eieren'. Maatschappelijk thema's, maar ook je geloof beleven op een creatieve wijze, 'met de kwast', alles kwam aan bod.

Op het kerkplein van de RK Kerk was er van alles voor de kinderen te beleven.

 

Men kon terug zien op een geslaagde dag.

Door het prachtige , maar wel heel warme weer, hadden mensen misschien ook gekozen om te zeilen op het water op het Sneker meer i.p.v. te 'lopen op het water' in de stad.

Toch waren er rond de 600 mensen die deze dag hebben bezocht.