2004 Bolsward

Op 29 augustus 2004 organiseerde de Friese Raad in samenwerking met de Raad van kerken in Bolsward een provinciale Kerkendag.

Dêr stean wy foar, dêr gean wy foar, leauwe, hope en leafde.

Het thema was: dêr stean wy foar, dêr gean wy foar, leauwe, hope en leafde. Met dit thema werd niet alleen de hoop uitgesproken om samen met elkaar de geloofsweg te bewandelen, maar hoopte de commissie dat de gehele presentatie van de kerkendag ook een Friese vertaling zou zijn van geloof, hoop en liefde, waar we voor staan en waar we voor gaan.

Iedere actviteit - zo schreef ds. Margarithe R. Veen, destijds voorzitter van de Raad van Kerken in Fryslân, was een bepaalde vertaling van ofwel geloof, ofwel, hoop, ofwel de liefde. Een vertaalslag die geinspireerd was door de Charta Oecumenica.

Gebeurtenissen

Het werd een prachtige zondag met een opening in de Broerekerk van de voorzitter van de organisatiecommissie ds. T. Osinga, waarna Ruurd Walinga de mensen trakteerde op diverse (Friese) gedichten en liedjes die gingen over de vraag wat leven en wat het leven is.

 

Alle kerken, maar ook sommige scholen en het stadhuis waren open en daar vond van alles voor jong en oud plaats. Daarnaast was er een actviteitenmarkt op de Appelmarkt.

In het stadhuis was Nico ter Linden en de harpiste Lija Hirsch en Gertru Pasveer met chassidische verhalen en joodse liederen te beluisteren en trok vele mensen waarna zij niet 2 maal maar 3 maal optraden.

Forum 'Kerk en Samenleving'

Ook was er een Forum 'Kerk en samenleving' waar de vraag centraal stond of de politici iets verwachten van de kerk in het geheel van de samenleving. Klaas de Vries, 2e kamerlid Pvda, gerben Hoogterp, gemeenteraadslid Groenlinks, Tineke Huizinga_Heringa, 2e kamerlid CU en Margreeth Smilde 2e kamerlid CDA gingen o.lv Dini Stavenga-van der waals met elkaar in debat.

 

Een muziekpodium, Ineke Bakker, voorzitter van de Nederlandse Raad sprak over de hedendaagse oecumene, Piet Heemskerk over de Dialoog met moslims, Nettie Schrame over Geloof en Homoseksualiteit, Taizé Jongerengebed, een Labyrint voor de jeugd enz enz.

 

De slotviering vond plaats in een bomvolle Martinikerk waarin ds. Margarithe R. Veen en pastoor J.R. van der Wal (Bolsward) voorgingen.