2000 Leeuwarden

In Simmer 2000 was een kerkendag op 16 juli in de Bonifatiuskerk in Leeuwarden.

Simmer 2000

Ook bedacht de Raad van Kerken om naast alle culturele evenementen de Fryzen om ûtens ook uit te nodigen voor een activiteitenmarkt en een viering.

In deze viering gingen de voorzitter van de Raad ds. H.G. Stavenga-van der Waals en ds. G. Groeneveld en pastoor J.R. van der Wal voor. Ook gaf Hindrik van der Meer met 'Festjebûs' zijn medewerking. Voor deze viering had Eppie Dam het lied 'As út it leech de swanneblommen', Hindrik van der Meer stond voor de muziek, geschreven.

 

Langzamerhand stroomde de kerk vol en het werd een prachtige middag met enthousiaste mensen. Bij de evaluatie van deze middag sprak de Raad de wens uit - zoals ook de in deze Simmer ontstane Slachtemarathon - ook één keer in de 4 jaar een Provinciale Kerkendag te organiseren.