Lidkerken

Bij de Raad van Kerken Fryslân zijn 7 lidkerken aangesloten.

Lidkerken

Rooms-katholieke Kerk (RK) bisdom Groningen-Leeuwarden

 • Vicariaat Friesland-Noord Oost Polder
  vicaris J.B. te Velde
  De Deel 22
  8302 EK Emmeloord
 • Bisdom Groningen-Leeuwarden
  Ubbo Emmiussingel 79
  9711 BG Groningen

Protestantse kerk Nederland (PKN)

 • Dienstenorganisatie PKN
  Steunpunt Noord
  Postbus 152
  7950 AD Staphorst
  tel. 030 8801880

Evangelisch-Lutherse gemeente binnen de PKN

 • Nieuwe Oosterstraat 28-30
  8911 KN Leeuwarden

Classicaal Regionaal Orgaan CRO PKN Fryslân

 • ds. L. Bergstra (voorzitter)
  Pr. Beatrixstraat 19
  8801 DC Franeker
 • dhr. P. van Asperen (secretaris)

 

Classes scribae

 • Leeuwarden: mw. Y. de Groot
  Súdhoekstermiddelweg 2
  9077 TX Vrouwenparochie
  Contact
 • Buitenpost: dhr. Gietema
  Meerkoetstraat 3
  9291 BB Kollum
 • Dokkum: dr. E. Jongstra
  Voorstraat 24c
  9171LV Blije
 • Drachten: dhr. S. Sikma
  De Bult 11
  9242 WE Bakkeveen
 • Franeker: dhr. S. Elzinga
  de Muonts 22
  8748 DX Witmarsum
 • Heerenveen: ds.D.J. Deuzeman, Akkersplein 161
  8443 BA Heerenveen
 • Sneek: dhr. S. Tichelaar
  J. Hornstraweg 6
  8563 AJ Wyckel

Friese Doopsgezinde Sociëteit

 • p/a dhr. H.Boltjes, G.van Swietenstraat 31,9079LV St.Jacobiparochie

Remonstrantse Broederschap

 • Harinxmaweg 16
  8651 AX IJlst
  tel. 0515 533300

Kerkgenootschap Leger des Heils

 • Nationaal Hoofdkwartier
  Majoor T. Scholtens
  Spoordreef 10
  1315 GN Almere
  tel. 036 5398111

Vrije Evangelische Gemeenten

 • Burgum: mw.T.Rozema, Pr.Bernhardstraat 11,9251GK
  Burgum
 • Franeker: dhr. Y.J. Mulder
  Schalsumerweg 61
  8802 XE Franeker
 • Leeuwarden: Zuidvliet 12
  8921 BL Leeuwarden
 • Oudebildtzijl: mevr. G. Wassenaar-Rodenhuis
  Tjeerd Thijssenstraat 16
  9078 VN Oudebildtzijl

Oud-Katholieke Kerk

 •   Oud-katholieke parochie Heilige Martinus Statie Friesland/NOP.

              pa. De secretaris Dhr. P. van Hes.

              Harlingerstraatweg 19

              8913 AB  Leeuwarden.

              Tel. 058-2542286

 

Vaste adviseurs

Namens Maatschappelijk Adviseringswerk (MA-werk) RK-Protestants

 • dhr. J. Bosman
  Bonifatiusplein 21
  8911 JT Leeuwarden
  tel. 058 2120984
  Contact

Namens Platform Kleurrijk Friesland en
Samenwerkingsverband ontmoetingsdagen Moslims-Christenen Noord-Oost- en Midden- Nederland

 • ds. H. Hiddink