Betrokken bij...

Organisaties en projectgroepen met een oecumenische kleur waarmee de Raad van Kerken Fryslân banden heeft.

Hier wordt onder andere verwezen naar hun websites.

 

Raad van kerken in Nederland

Arme Kant van Fryslan (AKF)

Centrum voor Levensbeschouwing

Krúspunt - Frysk oekumenisk platfoarm
fanút: KFFB, FOW-YFKE-Beriedsgroep Earetsjint en Tsjerkemusyk

Provinciale Raad van Kerken Groningen en Drenthe