seksueel misbruik binnen RK Kerk

 

In haar vergadering van dinsdag 23 maart jl. heeft de Raad van Kerken in Friesland gesproken over de beroering die is ontstaan vanwege de berichtgeving over seksueel misbruik met jongeren binnen de Rooms-katholieke kerk.

Overheersend is een gevoel van verslagenheid en meeleven met hen die in een kwetsbare fase van hun leven ernstig werden beschadigd. De geloofwaardigheid van de boodschap van heil voor de wereld, die de kerken willen uitdragen, is hiermee zelf in het geding. Allen die het evangelie liefhebben voelen zich daarom beschaamd door wat hier is gebeurd. De Raad van Kerken in Friesland hoopt dat de kerk die nu onder vuur ligt, wegen vindt om recht te doen aan de slachtoffers van deze misdadige praktijken en alles in het werk stelt om te voorkomen dat zulke zaken zich nog weer voor kunnen doen.