Nieuwe website

 

Vanaf vandaag kan men alle informatie van de Oecumene in Fryslân op de website vinden.

 

In de agenda vindt u de reguliere vergaderingen van de Raad, maar ook andere oecumenische activiteiten.

U kunt eveneens uw activiteiten op oecumenisch vlak doorgeven via info@raadvankerken.nl

 

Het is de bedoeling dat er op een later tijdstip ook liturgische aanreikingen op gepubliceerd worden. Deze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden in de oecumenische vieringen die de plaatselijke raden organiseren.

 

Ook de Provinciale kerkendag die in 2012 in Heerenveen gehouden zal worden zal hier haar nieuws op zetten.