Rapport Deltaplan over instandhouding van Friese kerken gepubliceerd

 

Op 28 april is het rapport HALFFABRICAAT DELTAPLAN FRYSKE TSJERKEN door ds. Gerrit Groeneveld namens de Deltagroep aan gedeputeerde Jannewietske de Vries

aangeboden.

Hoe kan gewerkt worden aan behoud van kerkgebouwen in Friesland? Waarvoor zullen kerken in de toekomst worden gebruikt? Waar ligt de verantwoordelijkheid voor het beheer van het kerkgebouw? Waar komen financiën vandaan?

Vragen waarover in de Deltagroep over nagedacht is.

 

Een centrale gedachte van het rapport is dat een breed draagvlak gevormd moet worden. Daarvoor is een breed samenwerkingsverband tussen kerken, monumenten- en maatschappelijke organisaties en de overheid nodig. Ook de bezinning op hergebruik is een uitdagende vraag, waarbij kerken samen met andere organisaties en instanties naar een antwoord zoeken. Het is zeker een zorg hoe het grote aantal vaak historische kerkgebouwen in stand kan  worden gehouden en hoe er op zinvolle en passende wijze gebruik van kan worden gemaakt. Er zijn ook positieve uitdagingen in te ontdekken. Kerken en niet-kerkelijke organisaties gaan samen aan het werk om   kerken open te houden en open te stellen als publiek gebouw. 

 

Van deze Deltagroep maakten deel uit: G. Bakker, B. Bilker, E. Nutten, K. van Stralen, E. de Groot (procesbegeleider) en ds. G. Groeneveld (namens de Raad van Kerken in Friesland).

 

 


Het rapport is te vinden op de website van de provincie Friesland: 
http://www.fryslan.nl/download.asp?objectID=32569&link=Halffabricaat%20Deltaplan%20Fryske%20Tsjerken.pdf